Foto och Design-uppdrag

   

Sara Chorell

Enköping

info@chorells.se

 

           

Bilderna på denna hemsida har jag-Sara Chorell tagit, förutom  där jag själv är modell, dessa foton har Janette Lithner tagit..

Bilderna har vi ensamrätt på, dessa är copyrighted enligt svensk lag. Överträdelse beivras.